koşuyolu rezonans

+90 216 545 45 55

Gestalt Terapi ile Tanış, Ruhunu Dinlendir!
 1. Home
 2. Genel
 3. Gestalt Terapi ile Tanış, Ruhunu Dinlendir!
gestalt terapi

Gestalt Terapi ile Tanış, Ruhunu Dinlendir!

Gestalt terapi, bireylerin kendilerini anlama ve duygusal iyilik hallerine ulaşma sürecinde etkili olan bir psikoterapi yöntemidir. Alman psikiyatrist Fritz Perls tarafından geliştirilen bu terapi yöntemi, kişinin şu anki deneyimine odaklanmayı ve geçmişle olan ilişkilerini anlamlandırmayı hedefler. Bu sayede bireyler, yaşadıkları içsel çatışmaları çözerek daha bütünsel bir hale gelir.

Bireylerin duygusal zorluklarının altında yatan nedenleri keşfetmelerine yardımcı olan Gestalt (Perlizm) terapi sürecinde, bireyler kendi düşünce ve duygularını fark etmeyi, bunları kabul etmeyi ve sorumluluk almayı öğrenir. Bu da kişinin özgüvenini artırır ve yaşamına daha sağlıklı bir şekilde yön vermesine yardımcı olur.

Terapi seanslarında, Gestalt terapisti bireyin duygusal süreçlerini destekler ve yönlendirir. Onunla empati kurar ve güvenli bir ortam oluşturur. Bireyler, geçmişte yaşadıkları travmatik deneyimlerden arınarak, şimdiki anı yaşamanın önemini kavrar. Terapi, bireyin iç dünyasını keşfetmesine ve kendisiyle olan bağını güçlendirmesine yardımcı olur. Böylelikle daha sağlıklı ilişkiler kurmasına ve yaşam kalitesini artırmasına katkı sağlar.

Gestalt Terapi Nedir?

gestalt terapi nedir

Perlizm terapi, insanların duygu, düşünce ve davranışlarını bütünsel bir perspektiften ele alan psikoterapi yöntemidir. İnsanları parçalara ayırmak yerine, tümünün önemini vurgulayan bu terapi türü, kişinin içsel dünyası ile dış dünya arasındaki ilişkileri anlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla kullanılır. Gestalt Terapi, bireyin kendini gerçekleştirmesini, yaşamını daha dolu dolu yaşamasını ve içsel potansiyelini keşfetmesini amaçlar.

Bu terapinin temel felsefesi, kişinin şu an içinde bulunduğu anı önemsemesi ve geçmiş deneyimlerle bağlantı kurarak mevcut sorunları anlamlandırmasıdır. Birey, duygularını ve düşüncelerini ifade ederken, terapi sürecinde farklı teknikler kullanılarak içsel çatışmalarını çözmeye yönlendirilir. Bütüncül yaklaşımı sayesinde bu terapi, kişinin bütün yönlerini kucaklayarak bireysel büyümeyi destekler.  Olumlu değişimlerin gerçekleşmesini sağlar.

Gestalt Terapi Ne İşe Yarar?

Kişilerin geçmiş deneyimlerini ve şu anki duygusal durumlarını analiz etmeye odaklanan terapi türüdür. Bireyleri kendileriyle olan bağlantılarını anlamaya ve olumlu değişimler yapmaya teşvik eder. Gestalt terapi;

 • Bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını anlamak ve farkındalıklarını artırmak için kullanılan etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır.
 • Kişilerin geçmiş deneyimlerini ve şu anki duygusal durumlarını analiz etmeye odaklanır.
 • Bireyleri kendileriyle olan bağlantılarını anlamaya ve olumlu değişimler yapmaya teşvik eder.
 • Temel ilkesi, insanların dünya ve yaşam deneyimlerini bütünsel olarak algılamaları ve bunları parçalara ayırmadan ele almalarıdır.
 • Kişilerin içsel çatışmalarını çözmelerine ve mevcut durumlarından daha sağlıklı bir şekilde çıkabilmelerine yardımcı olur.
 • Kişilerin kendilerini ve duygusal tepkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.
 • Olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmeye yönlendirir.
 • Kişisel sorumluluk duygusunu güçlendirmeye odaklanır.
 • Yaşamdan daha fazla keyif almaya yönlendirir.
 • Bireylerin içsel potansiyellerini keşfetmelerine ve kendi benliklerine daha fazla bağlılık göstermelerine yardımcı olur.
 • Oturumlar, bireylerin kendilerini ifade etmelerine, duygusal engelleri aşmalarına ve yaşamla başa çıkmalarına odaklanır.
 • Ruhsal ve duygusal iyilik hallerine ulaşmalarına destek olur.

Terapinin sağladığı bu faydalar ile bireyler yaşam kalitesini artırarak daha bilinçli ve sağlıklı bir yaşam sürme olanağı elde eder. Bireylerin içsel dünyalarını keşfetmelerine ve kendilerini daha iyi tanımalarına imkan tanıyan etkili bir terapi yöntemidir. Kişilerin yaşam kalitesini artırmaya ve olumlu değişimlere ulaşmalarına hedefler. Ruhsal ve duygusal iyilik hallerine ulaşmalarına destek olur.

Gestalt Terapide Odak Noktası Neresidir?

gestalt terapi odağı

Gestalt terapi, bireylerin içsel dünyasını ve yaşantılarını anlamak, farkındalığı artırmak ve kişisel gelişimi desteklemek amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Terapi sürecinde odak noktası, kişinin şu anki an içinde yaşadığı duygu, düşünce ve davranışlar üzerinedir. Terapide geçmişin anımsanması ve geleceğe yönelik endişeler yerine, şu anın deneyimlenmesi ve farkındalığın artırılması ön plandadır.

Bu terapi yöntemi, bireyin iç dünyasındaki duygusal durumları ve düşünceleri şu anki anda fark etmesine ve ifade etmesine odaklanır. Terapist, müşteriyle etkileşim kurarak, onun içsel dünyasını anlamaya çalışır ve bu anlamayı müşteriyle paylaşır. Bireyin yaşamındaki ilişki ve olaylar üzerine yoğunlaşarak, kişinin kendini ifade etme ve sorunlarına çözüm bulma becerilerini artırır.

Terapide odak noktasının şu anki an olduğu düşünülürse, geçmişte yaşanan olaylar veya gelecekteki kaygılar göz ardı edilmemelidir. Ancak, bu geçmiş ve gelecek unsurları, şu anki deneyimlerin anlamlandırılmasına yardımcı olmak için kullanılır. Böylece birey, şu anki an içinde yaşadığı duyguları ve düşünceleri daha iyi anlar. Ayrıca kendi potansiyelini keşfeder.

Gestalt Terapide Temas Nedir?

‘Temas’ ise Gestalt terapisinin temel kavramlarından biridir ve terapinin temel ilkesini oluşturur. Temas, bir bireyin diğer insanlarla, nesnelerle veya çevresiyle nasıl bağlantı kurduğunu ifade eder.

Terapide temas bireyin dikkatini odakladığı, farkındalığını artırdığı veya hissettiği bir olay, düşünce ya da duygusal durumla etkileşim kurma sürecidir. Bu etkileşim, bireyin kendisiyle, başkalarıyla veya çevresiyle ilişkisini yansıtır. Gestalt terapistleri, bireylerin iç dünyalarını ve duygusal deneyimlerini daha iyi anlamak için bu temas noktalarına odaklanır.

Temasın terapide önemli bir özelliği, bireyin içinde bulunduğu anda yoğun bir farkındalıkla yaşanmasıdır. Yani, geçmişte yaşanan olaylarla ilgilenmek yerine, bireyin şu anda nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığı üzerinde durulur. Böylece, kişi şu anki deneyimini derinlemesine keşfederek içsel bütünlüğüne ve farkındalığına ulaşabilir.

Gestalt Terapi Sonucunda Kişi Ne Elde Eder?

gestalt terapide temas

Terapi süreci, bireyin kendisini daha iyi tanımasına ve yaşamındaki olumsuz desenleri değiştirmesine yardımcı olur. Böylece kişisel gelişime katkı sağlar. Aynı zamanda, bireylerin içsel güçlerini keşfetmelerine olanak tanır ve kendi potansiyellerini en iyi şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Gestalt terapi sonucunda elde edilen faydalar;

 • Kendini Daha İyi Tanıma: Gestalt terapi süreci, bireyin kendi iç dünyasını derinlemesine incelemesine ve kişisel değerlerini, inançlarını ve tutumlarını fark etmesine yardımcı olur.
 • Duygusal Rahatlama: Terapi sayesinde, kişi içsel çatışmaları çözerek duygusal yüklerden kurtulur ve daha hafiflemiş hisseder.
 • İçsel Güçlerin Keşfi: Gestalt terapisi, bireyin kendi içsel güçlerini ve potansiyellerini keşfetmesine olanak tanır. Bu sayede en iyi versiyonlarına ulaşma yolunda ilerler.
 • Empati ve Anlayış Becerilerinin Gelişimi: Terapi süreci, kişilerin diğer insanları anlamalarını ve empati kurmalarını kolaylaştırır. Üstelik daha sağlıklı ve anlayışlı ilişkiler kurmalarına yardımcı olur.
 • Stresle Başa Çıkma Stratejileri: Terapi, bireylere stres ve zorluklarla başa çıkma konusunda etkili stratejiler öğretir. Dolayısıyla yaşamın getirdiği zorluklarla daha esnek bir şekilde baş edebilir.
 • İç Huzur ve Mutluluk: Terapi sonucunda, bireyler iç huzuru ve mutluluğu yakalamaya yönelik adımlar atarlar. Böylece yaşamın tadını daha fazla çıkarabilirler.

Gestalt terapi, bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için güçlü bir araçtır. Kendini tanıma, duygusal rahatlama, sosyal ilişkilerde gelişme ve iç huzura ulaşma gibi faydalarıyla, bireylerin daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine destek olur.

 

Bu gönderiyi paylaş

One Response

Leave a Reply

Bize Ulaşın

+90 216 545 45 55

Randevu Oluşturun

Son Yazılar

Bize Ulaşın

+90 216 545 45 55

error: İçerik Koruması